Ny föreläsning den 30 mars

Den 3:e föreläsningen i år handlar om lösen, lösenord och döstädning.

Föreläsare är Kent-Inge Henrixon och Hans-Peter Aineskog, bägge verksamma som handledare i SeniorNet.
Plats och tid: Stadsbiblioteket, Galaxen den 30/3 kl 14 - 17
Pris, inkl. fika: 50 kr för medlemmar i SeniorNet, övriga 100 kr.

Anmälan kan ske på vår hemsida www.seniornetvaxjo.se
Alternativ kan du ringa Janerik Sundh och anmäla dig. Telefon nr 073-826 13 31.