Microsoft Office

SeniorNet erbjuder alla medlemmar gratis videoutbildning

Företaget Aktiv.se har en videoutbildning på MS Office-programmen. Vill du ha hjälp med att komma igång med den här utbildningen så ring mig, 073-826 13 31.
Utbildningen omfattar: MS Excel, MS Word, MS PowerPoint, MS Outlook, Windows 10 samt Teams.