Håkan Randolf

Håkan tackar för sin tid i SeniorNet i bloggen.