Microsoft Office

Det finns gratis utbildning i Microsoft Office hos SeniorNet.

Som medlem i SeniorNet har du gratis tillgång till den utbildning i Word och Excel som Aktiv.se har. Du kommer åt den här utbildningen genom att logga in som medlem på www.seniornet.se. Förutom Word, Excel och PowerPoint finns där också utbildning på Windows 10.