3:e delen av Vägen fram till dagens datorer

Nu finns Harald Leanderssons berättelse om vägen fram till dagens datorer, del 3, i bloggen