Viktig utbildning

Internetkunskap är viktig utbildning

som tillhandahålls av IIS, Internetstiftelsen i Sverige. Internetstiftelsen i Sverige är en oberoende allmännyttig organisation som verkar för en positiv utveckling av internet i Sverige.