Kaféverksamhet

Vårterminen är slut och höstterminen startar 3 sept.

I menyn här till vänster kan du klicka för att läsa om respektive kafé, vilka tider de har öppet och vad som står på programmet den närmaste tiden.

För Tallgården gäller lite andra förutsättningar än de övriga kaféerna eftersom Tallgården är ett samarbete mellan Växjö kommun, Tallgården och SeniorNet. Här är alla 55+ välkomna, inget medlemskap i SeniorNet krävs, ingen anmälan behövs, det är bara att komma. Internetkafé Tallgården är helt avgiftsfritt men du får själv bekosta din fika.

För övriga kaféer som alla är i Studiefrämjandets lokaler gäller att alla som är medlemmar i SeniorNet är välkomna till dessa kaféer, ingen anmälan behövs det är bara att komma. Precis som på våra kurser tar vi en kursavgift, här är den 40 kr vid varje tilfälle. Vi bjuder på kaffe i pausen.

Våra kaféer

Internetkafé Tallgården två dagar i veckan, tisdagar och torsdagar

Applekafé på måndagar varje vecka

Bildbehandlningskafé på måndagar varje vecka

Androidkafé på onsdagar varje vecka

Släktforskningskafé på torsdagar varje vecka


Plats för kaféerna är Residenset, Studiefrämjandets lokalar för alla kaféer utom Tallgården som är på Tallgården Hjalmar Petris väg 2.