Kaféverksamhet

Våra kaféer är stängda pga coronapandemin

Förhoppningsvis öppnar kaféerna igen första veckan i september.
Applekaféet på måndagarna, Internetkafé Tallgården på tisdagar (Thomas Thörn) och torsdagar (Janerik Sundh) och Haralds Windowskafé på fredagarna. Tiden för alla kaféerna är 09:30 - 12:00.

Om våra kaféer

I den lilla menyn högst upp till vänster kan du klicka för att läsa om respektive kafé, vilka tider de har öppet och vad som står på programmet den närmaste tiden.

För Tallgården gäller lite andra förutsättningar än de övriga kaféerna eftersom Tallgården är ett samarbete mellan Växjö kommun, Hyresgästföreningen och SeniorNet. Här är alla 55+ välkomna, inget medlemskap i SeniorNet krävs, ingen anmälan behövs, det är bara att komma. Givetvis är alla medlemmar i SeniorNet också välkomna. Internetkafé Tallgården är helt avgiftsfritt men du får själv bekosta din fika.

Applekaféet och Haralds Windowskafé är i vår egen regi och båda är i Studiefrämjandets lokaler i Residenset. Här gäller att alla som är medlemmar i SeniorNet är välkomna till dessa kaféer, ingen anmälan behövs det är bara att komma. Precis som på våra kurser tar vi en kursavgift, här är den 40 kr vid varje tilfälle. Vi bjuder på kaffe i pausen. Program för respektive kafé ser du om du klickar på kaféet i den lilla menyn högst upp till vänster.

Våra kaféer

Applekafé på måndagar, 9.30-12.00. Kafévärdar Inga Markensten och Jan Stenberg

Internetkafé Tallgården tisdagar, 9.30-12.00. Kafévärd Thomas Thörn.

Internetkafé Tallgården torsdagar, 9.30-12.00. Kafévärd Janerik Sundh.

Haralds Windowskafé fredagar, 9.30-12.00. Kafévärd Harald Leandersson

Plats för kaféerna är Residenset, Studiefrämjandets lokalar för alla kaféer utom Tallgården som är på Tallgården Hjalmar Petris väg 2.