Kaféverksamhet

Våra kaféer öppnar v 5 som börjar den 30 januari
Läs mer på respektive kafé-sida

Applekafé blir det inget vårterminen 2023. Vi hade väldigt få besökare under höstterminen. 

Androidkafé på onsdagar, 09.30-12.00. Kafévärdar Agneta Johansson och Lena Tidblom.

Internetkafé Tallgården torsdagar, 9.30-12.00. Kafévärd Janerik Sundh.


Internetkafé Tallgården drivs av Tallgården och är avgiftsfritt, du betalar själv ditt fika. Android-kaféet drivs av SeniorNet och avgiften är 50 kr per tillfälle.

Plats för vårt Androidkafé är Residenset, Studiefrämjandets lokalar.
Internetkafé Tallgården är förstås på Tallgården Hjalmar Petris väg 2.

Publicerat 2023-01-20 Janerik Sundh