Kaféverksamhet

Våra vanliga kaféer är stängda pga coronapandemin
Februari och tills vidare våren 2021 har vi tre kaféer igång
Gemensamt för alla våra kaféer

Vi har kaféer klockan 13:30 - ca 15:00. Anlutningslänk till respektive kafé finns på Förstasidan. Läs mer om innehållet på respektive kafé genom att klicka på länken här till vänster.

Måndagar Applekafé, stängde för säsongen den 26/4.

Tisdagar Androidkafé

Torsdagar Temakafé

Våra vanliga kaféer som vi hoppas kan öppna snart igen

Applekafé på måndagar, 09.30-12.00. Kafévärdar Inga Markensten och Jan Stenberg

Internetkafé Tallgården tisdagar, 9.30-12.00. Kafévärd Thomas Thörn.

Internetkafé Tallgården torsdagar, 9.30-12.00. Kafévärd Janerik Sundh.

Haralds Windowskafé fredagar, 9.30-12.00. Kafévärd Harald Leandersson

Plats för kaféerna är Residenset, Studiefrämjandets lokalar för alla kaféer utom Tallgården som är på Tallgården Hjalmar Petris väg 2.