Kaféverksamhet

Vi planerar för återöppning av våra kaféer i september 2021

Applekafé på måndagar, 09.30-12.00. Kafévärdar Inga Markensten och Jan Stenberg.

Androidkafé på onsdagar, 09.30-12.00. Kafévärdar Agneta Johansson och Lena Tidblom.

Internetkafé Tallgården
tisdagar, 9.30-12.00. Kafévärd Thomas Thörn.

Internetkafé Tallgården torsdagar, 9.30-12.00. Kafévärd Janerik Sundh.Plats för kaféerna är Residenset, Studiefrämjandets lokalar för alla kaféer utom Tallgården som är på Tallgården Hjalmar Petris väg 2.