Styrelsen i SeniorNet Växjö

Kopiera e-postadressen i listan och klistra in om du använder webbaserad e-post, annars kan du bara klicka på e-postadressen.
Vid årsmötet 2018-03-23 invaldes Ann-Sofie Colliander i styrelsen, dessutom utsågs två suppleanter Håkan Randolf och Kjell Hagblom. Suppleanterna deltar i styrelsemötena och har yttranderätt. Beslutsrätt har de endast när de ersätter någon ordinarie styrelseledamot. Bilder kommer senare.

Bo Skandevall
Mobil: 070-372 77 44
bovall49@gmail.com
Ordförande

Harald Leandersson
Tel: 0470-77 30 45
773045@gmail.com
Kassör

Inga Markensten
Mobil: 070-728 32 20
inga.markensten@gmail.com
Sekr.

Christer Estberg
Mobil: 070-954 42 34
christer@seniornetvaxjo.se
Teknikansvarig

Janerik Sundh
Mobil: 073-826 13 31
janerik.sundh@seniornetvaxjo.se
Webmaster, kursansvarig

Ann-Sofi Colliander
Mobil: 070-216 21 00
as.colliander@gmail.com

Thomas Thörn
Mobil: 073-340 66 66
thomas@seniornetvaxjo.se
Informationsansvarig

Jan Stenberg
Mobil: 070-874 07 15
jan.s@seniornetvaxjo.se
Ledamot

Bertil Winberg
Tel: 0470-261 01
Mobil: 070-357 38 53
bertil@seniornetvaxjo.se

Håkan Randolf
Mobil: 070-940 30 09
h.randolf@hotmail.com
Suppleant

Kjell Hagblom
Mobil: 070-693 67 48
kjellhagblom@gmail.com
Suppleant