Styrelsen i SeniorNet Växjö

Kopiera e-postadressen i listan och klistra in om du använder webbaserad e-post, annars kan du bara klicka på e-postadressen.
Vid årsmötet 2018-03-23 invaldes Ann-Sofie Colliander i styrelsen, dessutom utsågs två suppleanter Håkan Randolf och Kjell Hagblom. Suppleanterna deltar i styrelsemötena och har yttranderätt. Beslutsrätt har de endast när de ersätter någon ordinarie styrelseledamot. Bilder kommer senare.

Bo Skandevall
Mobil: 070-372 77 44
bovall49@gmail.com
Ordförande

Harald Leandersson
Tel: 0470-77 30 45
773045@gmail.com
Kassör

Lennart Wäster
Mobil: 070-966 31 35
lennart.waster@clurium.se

Christer Estberg
Mobil: 070-954 42 34
christer@seniornetvaxjo.se
Suppleant, Teknikansvarig

Karin Sjöberg
Mobil: 070-326 00 95
kubbestubbe@hotmail.com

Ann-Sofi Colliander
Mobil: 070-216 21 00
as.colliander@gmail.com

Per-Åke Saedén
Mobil: 070-511 04 95
pelle53@telia.com

Jan Stenberg
Mobil: 070-874 07 15
jan.s@seniornetvaxjo.se
v ordf

Bengt Lindquist
Mobil: 073-701 12 77
bengt.lindquist@telia.com
Suppleant