Styrelsen i SeniorNet Växjö

Kopiera e-postadressen i listan och klistra in om du använder webbaserad e-post, annars kan du bara klicka på e-postadressen.
Vid årsmötet 2018-03-23 invaldes Ann-Sofie Colliander i styrelsen, dessutom utsågs två suppleanter Håkan Randolf och Kjell Hagblom. Suppleanterna deltar i styrelsemötena och har yttranderätt. Beslutsrätt har de endast när de ersätter någon ordinarie styrelseledamot. Bilder kommer senare.

Harald Leandersson
Tel: 0470-77 30 45
773045@gmail.com
Kassör

Jan Stenberg
Tel: 0470-216 14
jan.s@seniornetvaxjo.se
v. ordf.

Inga Markensten
Mobil: 070-728 32 20
inga.markensten@gmail.com
Sekr.

Thomas Thörn
Mobil: 073-340 66 66
thomas@seniornetvaxjo.se
Informationsansvarig

Ann-Christin Friberg
Tel: 070-554 38 46
friberg@seniornetvaxjo.se 

Bertil Winberg
Tel: 0470-261 01
Mobil: 070-357 38 53
bertil@seniornetvaxjo.se

Christer Estberg
Mobil: 070-954 42 34
christer@seniornetvaxjo.se
Teknikansvarig

Janerik Sundh
Mobil: 073-826 13 31
janerik.sundh@seniornetvaxjo.se
Webmaster, kursansvarig

Ann-Sofi Colliander
Mobil: 070-216 21 00
as.colliander@gmail.com